Cookie persondata politik for GAFFA A/S
Log ind eller opret en gratis konto
Vis trådoversigt
Del:
 • 22-08-2004
  kl. 09:58

  Peter Jørgensen

  Skattevæsenet .....

  Jeg kommer til at spille 5-10 jobs iår til tariffen. Det er en ren bi-beskæftigelse men vil da gerne spare pengene i skat. Jeg har dokumenterede udgifter til instrumenter mm der langt overstiger indtægten. Vil skattevæsenet godkende disse som fradrag således at der ikke skal betales skat?Hvordan skal jeg gøre dette?
  Peter (PS-jeg bor i Kbh kommune)

  Svar på dette indlæg
 • 04-09-2004
  kl. 16:07

  Kasper Larsen

  sådan!!

  du skal skrive beløbet på under feltet "honorar", og dine udgifter under feltet "fradragsberetigede udgifter"(tror jeg det hedder).
  Ret simpelt

  Svar på dette indlæg
 • 04-09-2004
  kl. 17:40

  Peter Jørgensen

  Det jeg frygter er at ....

  skattevæsenet ikke vil anerkende fradraget fordi de siger det er hobby virksomhed. De 10.000 i indtægt er kun en del af min indtægt da jeg ellers har fuldtidsarbejde. Så mit spørgsmål er i praksis om skattevæsenet skal godkende fradrag på en lille musikindtægt.
  Iøvrigt tak for svar. /Peter

  Svar på dette indlæg
 • 05-09-2004
  kl. 20:05

  Mads UB

  Du skal...

  ...have en udvidet selvangivelse - din spillevirksomhed vil blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende - med dertil hørende fradrag. Kontakt evt. Told og skat for mere info.

  Svar på dette indlæg
 • 05-09-2004
  kl. 20:48

  Peter Jørgensen

  Betyder det at vi ...

  skal registrere vort lille band som et APS eller kan vi stadigt gøre det individuelt?
  Jeg vil naturligvis tage kontakt med skattevæsenet, men sætter pris på lige at høre et par erfaringer først.
  Tak - Peter

  Svar på dette indlæg
 • 06-09-2004
  kl. 19:32

  Mads UB

  Citat

  Citat"Betyder det at vi ...
  skal registrere vort lille band som et APS eller kan vi stadigt gøre det individuelt? "

  Nej - I skal ikke registreres som ApS, kontakt skattevæsenet og bed om en udvidet selvangivelse, når denne skal laves. Selvangivelsen sendes ind sammen med et regnskab, du selv laver indeholdene indtægter og udgifter.

  Svar på dette indlæg
 • 06-10-2005
  kl. 17:42

  Jim Radmer

  Frygt ej !

  Jeg har gjort nøjagtig dette gennem flere år uden nogen problemer.

  Altså: Honorar føres ind under "andre Honorar" og fradrag under "andre fradrag".

  Svar på dette indlæg
 • 06-09-2004
  kl. 12:45

  Rasmus Kreiner

  Dt

  Svar på dette indlæg
 • 06-09-2004
  kl. 12:47

  Rasmus Kreiner

  dette...

  er taget fra told og skats hjemmeside under Fradrag eller afskrivning vedr. instrumenter:

  Ligningsrådet har ikke fastsat standardfradrag for vedligeholdelsesudgifter vedrørende musikinstrumenter. Der kan derfor kun foretages fradrag i den skattepligtige indkomst for dokumenterede, faktiske driftsudgifter, herunder i visse tilfælde for befordringsudgifter i forbindelse med reparation af instrumentet. Se TfS 1999, 888, hvor Landsskatteretten godkendte fradrag i henhold til SL § 6, stk. 1, litra a, for befordringsudgifter til transport af en kontrabas til og fra reparation beregnet på grundlag af størrelsen af satserne for erhvervsmæssig kørsel, jf. LL 9 B.

  Afskrivning på strygeinstrumenter er udelukket, da sådanne instrumenter ikke antages at forringes ved brugen, se lsr. 1976.140. Der kan derimod afskrives på harper, se lsr. 1970.140, og på violinbuer.

  Der kan afskrives på flygler, se lsr. 1975.172. Flygler opstillet i hjemmet anses normalt for delvis private indbogenstande og dermed for blandede driftsmidler, der afskrives efter kapitel 2 i afskrivningsloven, se ØLD af 7. juni 1993, ToldSkat Nyt 1993.16.770 (TfS 1993, 342). I VLD af 5. april 1982 (skd. 63.388) fik en koncertpianist og musikpædagog dog medhold i, at hans flygel kunne anses for udelukkende erhvervsmæssigt anvendt. Landsretten lagde vægt på, at flyglet var anbragt i en tilbygning, der var adskilt fra beboelsesrummene, og som kun anvendtes til undervisning af elever og til andre erhvervsmæssige formål. I tilbygningen var der anbragt endnu et flygel, mens der i beboelsesrummene var anbragt et klaver til brug for datteren. Se også ØLD af 12. august 1983 (skd. 68.48), hvor en pianist, der tillige var ansat som docent ved et musikkonservatorium, fik medhold i, at et flygel, der var opstillet i hans hjem, kunne afskrives fuldt ud som et udelukkende erhvervsmæssigt anvendt driftsmiddel. Retten lagde navnlig vægt på, at flyglet var anbragt i et rum, der var indrettet som særligt musikværelse med selvstændig indgang, hvortil kom, at der var indrettet venteværelse for eleverne.

  Om afskrivning på et klaver, se SKM2002.549.ØLR, hvor en pianist havde afskrevet 100 pct. på anskaffelsessummen for et klaver, der stod i hans private hjem. Landsretten udtalte, at flygler opstillet i hjemmet efter praksis i almindelighed betragtes som delvis private indbogenstande, der kan afskrives som blandede driftsmidler. I relation til denne formodningsregel kunne et klaver sidestilles med et flygel. Landsretten fandt ikke, at der forelå sådanne oplysninger, at formodningsreglen kunne tilsidesættes, når klaveret ikke var anbragt i et dertil indrettet specielt rum. Landsretten stadfæstede herefter Landsskatterettens afgørelse, hvorefter klaveret kunne afskrives med 75 pct. af anskaffelsessummen svarende til den skønsmæssigt fastsatte erhversmæssige anvendelse af klaveret. Højesteret stadfæstede landsrettens dom (dissens), se SKM2002.626.HR.

  Linket til siden:
  http://www.erhverv.toldskat.dk/ToldSkat.aspx?oID=104021&vID=200598&search=honorar

  Venligst,
  Rasmus Kreiner

  Svar på dette indlæg
 • 06-09-2004
  kl. 12:51

  Rasmus Kreiner

  forøvrigt mener jeg

  at du sagtens kan trække dit instrument fra selvom omkostningerne er større end indtægten.

  Men det er altid godt lige at sikre sig hos en revisor.

  Håber det er svar nok,
  venligst,
  Rasmus

  Svar på dette indlæg
 • 07-09-2004
  kl. 17:34

  Torben Vendt Hansen

  Hobbyvirksomhed

  Som du selv er inde på er det altid et problem at trække ting fra som lugter af hobby. Der står nogle generelle principper på Told&Skat's hjemmeside; men nogen af de ting som jeg har bidt mærke i er:

  * Virksomhed skal holdes helt adskildt fra fritid. Enten skal dine instrumenter altid stå i øvelokalet (eller et lokale der ikke bliver brugt til andet) eller også skal du have mindst to af alting så du kan argumentere for at du bruger noget andet privat.

  * Det er meget nemmere at trække ting fra som ikke lugter af hobby (e.g. analyser af sikkerheden på A-kraftværker versus vinsmagning)

  * Told&Skat kigger også på om virksomheden giver overskud. Selvfølgelig kan man have et underskud i starten; men hvis man investerer så meget at man ikke kan få en fornuftig profit ud af det så betragter de det som hobby.

  * Det betyder også noget hvor stor en del af ens økonomi som forretningen udgør. Og at man har momsregistreret firmaet, laver regnskab osv.

  Så jeg tror det bliver svært; men tag evt. en snak med en revisor.

  Svar på dette indlæg
 • 07-09-2004
  kl. 19:04

  Peter Jørgensen

  Dette er det kritiske spørgsmål

  Jeg kan sagtens holde mine musik aktiviteter adskilt fra min primære arbejds situation.
  Og jeg ønsker ikke at min musik aktiviteter skal give underskud overfor skattevæsenet.
  Men det vil være sjovere at kunne omsætte mine få indtægter før skat i en musikbutik end betale skatten.
  Det lyder som om jeg skal prøve den udvidede selvangivelse og så håbe at det bliver accepteret. Vurderingen af hobbyvirksomhed lyder som en ting der vil afhænge lidt af den aktuelle skatte-sagsbehandler mere end det er styret af helt klare regler.
  Jeg hører meget gerne fra folk der har erfaring med dette.
  Og iøvrigt tak for svarene.
  Peter

  Svar på dette indlæg
 • 20-09-2004
  kl. 07:52

  Søren Kvejborg

  Husk kvitering skrevet til bandet.

  Hej Peter.

  Husk det er meget vigtigt at i får alle kviteringer, som skal indgå i bandets regnskab. Skrevet til bandet. Så er der ikke så meget at være i tvivl om. Husk forresten at i kan trække en masse fra.
  Kørsel til og fra job. Kørsel til og fra øvelokale. Indkøb at spilletøj instrumenter pa mm. Cd indkøb for at lære en ny sang. ect.
  Hvis alt noteres til bandet, og man er lidt fornuftig, og ikke misbruger dette på nogen måde. Så er der ingen problemer med skattefar.

  Svar på dette indlæg
 • 03-11-2004
  kl. 23:51

  Magne Vilshammer

  sådan gør du

  ring til dansk musiker forbund, de er altid super hjælpsomme også selvom du ikke er medlem. spørg evt. efter Lasse Fischer han har hjulpet mig og mit band meget! De ligger også inde med en folder om hvad du kan og ikke kan. Jeg gik sidste år fra at skulle betale 5000 i b-skat til at få 2000 tilbage og min trommeslager har næsten ikke betalt skat sidste år fordi han havde så stor fradrag. I mit band gør vi de på følgende måde: alle honorarer bliver udbetalt til mig i mit navn og cpr-nummer, desuden samler jeg kviteringer på alle vores udgifter. når vi så skal til at lave selvangivelsen skriver jeg et brev til told og skat hvor jeg skriver hvem der har modtaget hvor meget(me navn og cpr nummer) de skriver så på deres egen selvangivelse at de har modtaget så og så meget fra de jobas vi har spillet. Der efter kopiere jeg alle kviteringer vi har fælles og deler dem ud til alle andre i bandet. Vi er fem så de anfører en femte del af udgifterne på deres selvangivelse..... håber det var hjælp nok, men ring til DMF og snak med Lasse Fischer eller en af de andre. du er også altid velkommen til at maile mig på magnevilshammer@homail.com

  Svar på dette indlæg
 • 04-11-2004
  kl. 08:29

  Søren Korsgaard

  En ny regl der gøre alt ting nemmere

  Ved sidste skattelovs revision blev der lavet en regl, der gør det nemmere for hobby folk at tjene på deres hobby. Reglen er meget simpel man kan ikke opnå skattemæssigt underskud på denne virksom hed dvs at dine indtægter og dine fradrag aller højest kan gå i 0. Denne regl gør det meget mere spiseligt for de lokale skattefolk at skulle håndtere f.eks musikers selvangivelse. Det bedste råd er at gå op på Told og skat og snak med dem. Kan du lide vedkommende du snakker med først so forlang at det er ham/hende der fremover behandler din sag. Er der dårlig kemi så forlang at få en anden. Når reglerne er som de er, er det en rigtig god idé at være gode venner med dem så kan man altid få den hjælp og forklaring og vejledning man skal bruge.

  Svar på dette indlæg
 • 05-11-2004
  kl. 23:51

  Peter Jørgensen

  Tak til jer alle sammen

  for jeres gode råd. Det lader til at være muligt med almindeligt sund fornuft at bringe indtægten ned på 0,- og så er jeg glad.
  Ha det godt/Peter

  Svar på dette indlæg
 • 20-11-2004
  kl. 22:25

  Jens Mose Jørgensen

  Erfaring

  Jeg har haft en mindre musikindtægt i de sidste 15 år. Jeg udfylder en udvidet selvangivelse og trækker mine udgifter fra som selvstændig virksomhed, hvilket aldrig har givet problemer. Jeg sender mit regnskab med, så sagsbehandleren kan få et hurtigt overblik.
  www.jmjoergensen.dk

  Svar på dette indlæg

Skriv svar

Log ind eller opret en gratis konto for at tilføje indlæ til forumet.

Om Soundcheck | Annoncer | Kontakt | Jeg er lavet af BandBase.dk og GAFFA.dk