Rockcase 12unit p hjul

1500kr ell studiebyt, instrumenter.