Gode tips til guitarister i studiet

Med Kim Nowak-Zorde i studiet:
https://www.youtube.com/watch?v=ZJVisH9UbbI